Tradycją naszej szkoły jest edukacja prawna. Także w tym roku szkolnym na przełomie grudnia  i stycznia nasi uczniowie wzięli udział w „Tygodniu Konstytucyjnym” – projekcie edukacyjnym prowadzonym przez prawnika ze stowarzyszenia  im. Profesora Zbigniewa Hołdy. Tym razem spotkanie poświęcone było zasadą trójpodziału i równowagi władzy.

Z kolei w ramach tejże edukacji prawnej uczniowie mogli poznać m.in. prawa konsumentów i zasady bezpieczeństwa w cyberprzestrzenii w ramach wykładu i warsztatu prowadzonego przez p. mecenas mgr Martę Parszewską. ze Stowarzyszenia Radców Prawnych. Organizatorem Edukacji prawnej jest nasza koleżnka p. Małgorzata Węglewska nauczyciel historii i wos w naszej szkole.