10 kwietnia 2019 r. (środa)

Część humanistyczna

Historia i wiedza o społeczeństwie – godz. 9:00

Język polski – godz. 11:00

11 kwietnia 2019 r. (czwartek)

Część matematyczno-przyrodnicza

Przedmioty przyrodnicze – godz. 9:00

Matematyka – godz. 11:00

12 kwietnia 2019 r. (piątek)

Język obcy nowożytny

Poziom podstawowy – godz. 9:00

Poziom rozszerzony – godz. 11:00

Polecamy uwadze materiały i komunikaty przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.