Dyrektor XII LO ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty do spraw ekonomicznych. Szczegóły