Zarządzenie nr 19/2020 Dyrektora XII Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Sportowymi w Radomiu w sprawie organizacji konsultacji dla uczniów w dniach 15 i 17 czerwca 2020 r.

Szczegółowy harmonogram konsultacji dostępny jest w dzienniku elektronicznym.