Z przyjemnością informuję, że Pani Wicedyrektor Beata Orłowska oraz Pan Paweł Lewandowski – nauczyciel wychowania fizycznego – odebrali dziś podczas uroczystej gali z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrody Prezydenta Miasta Radomia za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i organizacyjnej. Serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów w pracy pedagogicznej.

dr Radosław Lis
Dyrektor XII LO