„Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości. (…) Uczcie się historii, znajomość jej jest bardzo potrzebna w życiu.”

Józef Piłsudski – najważniejszy symbol niepodległości, naczelny wódz Armii Polskiej, naczelnik państwa, pierwszy marszałek Polski.