Przedstawiamy planowane przez organizatorów terminy poszczególnych etapów olimpiad w roku szkolnym 2019/2020. Jednocześnie przypominamy, że laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych zwolnieni są z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.