Pedagog Psycholog
mgr Agnieszka Nowosińska mgr Magdalena Filipowska
Poniedziałek 8:00 – 12:30
Wtorek 9:00 – 13:00
Środa 9:00 – 13:45
Czwartek 11:30 – 14:30
Piątek 8:15 – 11:30 8:15 – 13:30

Dzień otwarty pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach: 17.00 – 18.00 tel.(0-48)366-53-30 w. 8

Naszą ofertę kierujemy do uczniów, rodziców i nauczycieli w formie:

  • wsparcia emocjonalnego w sytuacjach kryzysowych (osobistych, rodzinnych, zawodowych)
  • pomocy w rozpoznaniu własnego potencjału i rozwoju nowych sposobów działania
  • poradnictwa w problemach wychowawczych
  • poszerzenia świadomości własnych potrzeb i pragnień
  • pomocy w łagodzeniu napięć w sytuacjach stresowych i konfliktowych
  • nauki umiejętności społecznych
  • poprawę wzajemnych relacji pomiędzy uczniami
  • pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów
  • mediacji i negocjacji w sytuacjach konfliktowych
  • sesji z elementami socjoterapii i terapii Gestalt