11 marca klasa IA w ramach lekcji Podstaw Przedsiębiorczości odwiedziła pod opieką pani Moniki Kocur radomski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Młodzież zapoznała się ze strukturą i organizacją pracy placówki. Dowiedziała się m.in., czym są ubezpieczenia społeczne, jakie są zasady opłacania składek, przysługujące im świadczenia oraz poznała zagadnienia, które pomogą im w przyszłości świadomie wejść na rynek pracy.