W ramach Miejskiego Projektu Samorządów Uczniowskich klasa 1Ag przygotowała pokaz mody. Młodzież zaprezentowała stroje z różnych epok – zarówno sprzed wielu lat, jak i te bardziej współczesne. Pokaz, który współorganizowali nauczyciele – pani Małgorzata Węglewska, pani Halina Kopyt i pan Sebastian Kwintal – spotkał się z wielkim aplauzem ze strony publiczności.