3 maja obchodzimy Narodowe Święto Konstytucji. Zostało ono wprowadzone na pamiątkę uchwalenia przez Sejm Wielki w 1791 r. Konstytucji 3 Maja – pierwszego w Europie, a drugiego na świecie, najważniejszego dokumentu państwowego. Ta ustawa rządowa, zatwierdzona przez Sejm Czteroletni, była efektem pracy i zabiegów stronnictwa patriotycznego, które dążyło do zreformowania ustroju ówczesnej Rzeczypospolitej. Reformy Sejmu i Konstytucja miały na celu wzmocnienie wewnętrzne kraju i przywrócenie jego dawnej świetności. Uchwalenie Konstytucji 3 Maja dowiodło, że mieszkańcy Rzeczypospolitej mogą i potrafią zreformować swoje państwo. Niestety konstytucja ta obowiązywała tylko 15 miesięcy. Na dłużej nie pozwoliła Rosja, która już w roku 1793 dokonała drugiego rozbioru Polski. Ustawa ta miała jednak ogromne znaczenie. Wywołała w kraju i za granicą wiele przychylnych ocen. Entuzjastycznie wypowiadali się o niej politycy i ludzie nauki.

W tym roku obchodzimy 229 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Pamiętajmy, że naród który zapomina o historii własnej ojczyzny – traci swoją tożsamość i skazany jest na zagładę.

(Halina Kopyt)