Uczniowie naszej szkoły mają mozliwości zdobywania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin życia. Jedną z nich jest umiejętność planowania i zarządzania własnymi finansami. 

Uczniowie klasy 3b gimnazjum mogli zdobyć wiedzę na poważne tematy w trakcie warsztatów prowadzonych przez p. Lidię Chrząstek – trenera finansowego.

Zajęcia odbyły  się na terenie Biblioteki Publicznej przy ulicy Osiedlowej, z którą współpracuje nasza szkoła. Koordynatorem projektu jest p. Małgorzata Węglewska nauczyciel  historii i wos w ZSO nr  4 w Radomiu.