30 września 2019 r. wybrany został Samorząd Uczniowski na rok szkolny 2019/2020 w składzie:

Przewodniczący: Kacper Przegaliński (3A)
Wiceprzewodnicząca: Wiktoria Małecka (1Ag)
Wiceprzewodniczący: Filip Ciszek (2A)
Sekretarz: Oliwia Paleczna (1B)
Skarbnik: Oliwia Piros (1A)

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczniom dziękujemy za aktywny udział w wyborach. Jednocześnie informujemy, że Rzecznikiem Praw Ucznia został pan Paweł Lewandowski.