Uczniowie klas pierwszych XII LO obejrzeli przedstawienie pt. „Wyjść poza schemat”, przygotowane przez Impresariat Artystyczny INSPIRACJA z Krakowa. Spektakl, którego tematem przewodnim była cyberprzemoc, poruszał problematykę eliminowania nacechowanych agresją relacji wewnątrz grupy rówieśniczej, uświadamiał destrukcyjny wpływ podobnych zachowań na psychikę w procesie dojrzewania młodego człowieka i pokazywał, jak negatywne konsekwencje wywiera przemoc i zjawisko wykluczenia na kształtowanie osobowości nastolatków.

Po spektaklu nasza młodzież miała okazję podyskutować i wyrazić swoją opinię na poruszany temat.

Mamy nadzieję, że poprzez udział w tego rodzaju przedsięwzięciach nasi uczniowie będą świadomi konsekwencji zachowań w internecie oraz swoich możliwości radzenia sobie z problemami.

Spotkanie z młodymi aktorami przygotowała pani psycholog Magdalena Filipowska.

Galeria zdjęć

Informacje organizatora