4 lutego zostały zrealizowane w naszej szkole programy profilaktyki pt. „Znamię – Znam je” oraz „Wybierz życie – Pierwszy krok”. Do akcji aktywnie włączyły się uczennice z klasy 2A Estera Ptak i Klaudia Kiljanek.
W ramach programu uczennice przedstawiły wykłady przybliżające społeczności szkolnej problematykę raka skóry oraz raka szyjki macicy.
Wykłady odbyły się w ramach współpracy z radomskim Sanepidem, a koordynatorem podjętych działań jest nauczycielka biologii – pani dr Aneta Karasińska.