Miło nam poinformować, że XII Liceum Ogólnokształcące – jako beneficjent rządowego programu “Aktywna tablica” – otrzymało dofinansowanie na zakup nowoczesnego sprzętu, w tym m. in. tablic interaktywnych i rzutników. Zakupiony sprzęt multimedialny wykorzystany zostanie nie tylko podczas lekcji, lecz także pozwoli uczniom i nauczycielom na realizowanie licznych projektów i zajęć dodatkowych, co poszerzy w ten sposób ofertę edukacyjną dla uczniów.