Dr Radosław Lis, dyrektor XII LO, powołał 13 października 2020 r. Dominikę Stępień (uczennicę klasy 2Ag) na stanowisko Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego.