Jest absolwentką lingwistyki stosowanej (Ruhr-Universität Bochum) i germanistyki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), biegłą sądową i tłumaczem języka włoskiego i niemieckiego, specjalizującym się w tłumaczeniach ustnych w zakresie prawa karnego, cywilnego i administracyjnego.

W 2014 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa na podstawie rozprawy pt. „Essayistisches und publizistisches Werk von Heinrich Böll”. Jej zainteresowania naukowe obejmują obszary współczesnej literatury germańskiej ze szczególnym uwzględnieniem problemu rozliczenia z nazistowską przeszłością, postawy społeczeństwa niemieckiego po II wojnie światowej i migracji.

Od lat związana jest z radomskimi szkołami jako nauczyciel języka niemieckiego i włoskiego, wykłada także na Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf oraz na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Wybrane publikacje naukowe:

 1. Die Vergangenheitsbewältigung in der Danzig–Trilogie vom Günter Grass. Na pograniczu kultur. Tom I. UTH, Radom 2021 (współautor: dr Anna Stachurska)
 2. Die Asymmetrie von Vergangenheit und Gegenwart in dem Bestseller von Bernhard Schlink: Der Vorleser. Na pograniczu kultur. Tom I. UTH, Radom 2021 (współautor: dr Anna Stachurska)
 3. Noch ist Polen nicht verloren. Aufstand in Polen – Begeisterung in Deutschland. Polenlieder in der deutschen Literatur. Język na rozdrożu. Tom II. UTH, Radom 2021 (współautor: dr Anna Stachurska)
 4. Noch ist Polen nicht verloren. Polenproblematik im Zentrum des Interesses des literarischen Vormärz in Deutschland. Język na rozdrożu. Tom II. UTH, Radom 2021 (współautor: dr Anna Stachurska)
 5. Anmerkungen zu Liebesgeschichten in der deutschen Literatur. UTH, Radom 2020
 6. Obraz konia w paremiologii angielskiej, niemieckiej i polskiej. Język na rozdrożu. Tom I. UTH, Radom 2020 (współautor: dr Anna Stachurska)
 7. Anmerkungen zum Verhältnis von Opfern, Tätern und Trauma in Günter Grass‘ Novelle Im Krebsgang. Studien zur Deutschkunde. Band LXIV. Warszawa 2019
 8. Bölls Auseinandersetzung mit  NS-Vergangenheit und Kommunismus. HHU-Verlag, Düsseldorf 2019
 9. Bölls Frauen: Leni Pfeiffer als Resultat des Bild-Effekts. Radomskie Studia Filologiczne, Nr 7, Radom 2018
 10. Bausteine zur Literatur 2. Vom Humanismus bis Ende des Sturm und Drang. UTH, Radom 2018
 11. Bausteine zur Literatur 1. Von den Anfängen bis Ende des Mittelalters. UTH, Radom 2017 
 12. Das essayistische und publizistische Werk von Heinrich Böll. Schriften zur Literaturgeschichte. Band 21. Verlag Dr. Kovač, Hamburg 2015