24 marca uczniowie klasy 1A (humanistyczno-prawnej) wzięli udział w spotkaniu z Panem Robertem Barszczyńskim – Zastępcą Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Radomiu. Spotkanie odbyło się w ramach realizowanego w XII LO projektu “Klasa pod patronatem” (we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji UTH w Radomiu) i podzielone było na dwie części: prelekcję oraz dyskusję. Przedmiotem wystąpienia było omówienie statusu zawodowego prokuratora oraz zasad wykonywania tego zawodu. Pan Prokurator omówił funkcjonowanie prokuratury radomskiej i krajowej, podzielił się również wiedzą praktyczną.
Koordynatorem projektu z ramienia XII LO jest nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie Pani Halina Kopyt, a z ramienia Uniwersytetu Pan dr Paweł Śwital – Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji.