21 stycznia 2021 r. uczniowie klas humanistyczno-prawnych wezmą udział w wykładzie pt. “Zastosowanie prawa cywilnego w życiu młodego człowieka”, który wygłosi dr Paweł Niewęgłowski z Katedry Prawa Publicznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Wykład odbędzie się w ramach projektu “Klasa pod patronatem”.

Tydzień później młodzież XII LO będzie miała okazję uczestniczyć w spotkaniu z doktorem Wojciechem Burkiem – konstytucjonalistą, wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Koordynatorem spotkań z ramienia XII LO są nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie – pani Halina Kopyt i pani Małgorzata Węglewska.

Judge