Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała aneksy do informatorów maturalnych dotyczących egzaminu przeprowadzanego w roku szkolnym 2020/2021. Szczegóły