W klasie humanistyczno-prawnej (pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji UTH Radom) uczniowie rozwijają swoje zdolności i zainteresowania humanistyczne, zdobywają umiejętności w zakresie edukacji prawnej, poszerzają wiedzę dotyczącą historii, a ponadto są na bieżąco z aktualną sytuacją w kraju i za granicą, poznają problemy współczesnego świata, uczestniczą w spotkaniach z wykładowcami Wydziału Prawa i Administracji UTH Radom, dziennikarzami, prawnikami, świadkami historii, politykami. Biorą udział w wycieczkach naukowych, wykładach uniwersyteckich, konkursach, współpracują z organizacjami pozarządowymi, realizują projekty międzynarodowe, poznają dwa języki obce, osiągając poziom swobodnej i naturalnej komunikacji.

Uczniowie klasy humanistyczno-prawnej mają ponadto możliwość wzięcia udziału w BEZPŁATNYCH zajęciach jazdy konnej oraz zajęciach fitness.

Nauczane języki obce: język angielski (poziom podstawowy i rozszerzony), język niemiecki (poziom podstawowy)

Przedmioty rozszerzone obowiązkowe: Język polski, język angielski

Przedmioty rozszerzone nieobowiązkowe: Wiedza o społeczeństwie

O szczegółach rekrutacji przeczytacie na naszej stronie internetowej:
https://12lo.pl/rekrutacja-2023-2024/