W klasie biomedycznej (pod patronatem Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UTH Radom) uczniowie rozwijają swoje zdolności i zainteresowania medyczne i przyrodnicze, zdobywają umiejętności w zakresie chemii i biologii. Ponadto prowadzą działania laboratoryjne, poznają najnowsze osiągnięcia naukowe, przeprowadzają doświadczenia i eksperymenty, uczestniczą w spotkaniach z naukowcami, lekarzami, ratownikami medycznymi, trenerami, instruktorami. Biorą udział w wykładach uniwersyteckich na Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, wycieczkach naukowych, konkursach, realizują projekty międzynarodowe, poznają dwa języki obce, osiągając poziom swobodnej i naturalnej komunikacji, z uwzględnieniem także słownictwa medycznego.

Klasa biomedyczna w ramach prowadzonej innowacji pedagogicznej oferuje dwa moduły nauczania (OBiF i DiF):

Moduł OBiF (odnowa biologiczna i fizjoterapia), pierwszy z modułów oferowany na profilu biomedycznym, skierowany jest do uczniów zainteresowanych zdobyciem specjalistycznej wiedzy w zakresie odnowy biologicznej z elementami fizjoterapii. Uczniowie poznają podstawy anatomii i rytmu biologicznego człowieka, zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi wykonywania ćwiczeń leczniczych, z technikami masażu, najnowszymi formami terapii w odnowie biologicznej w formie zajęć teoretycznych i praktycznych, przygotowujących ich do podjęcia w przyszłości pracy w specjalistycznych ośrodkach prowadzących działalność prozdrowotną, rehabilitacyjną, SPA i Wellness.

Moduł DiF (dietetyka i fitness) pozwoli uczniom na poznanie zagadnień związanych z dietetyką i fitness, a w szczególności na zdobycie praktycznej wiedzy na temat poradnictwa dietetycznego, w tym planowania sposobu żywienia oraz form aktywności fizycznej, mających na celu kształtowanie prawidłowej sylwetki. Uczniowie zdobędą wiedzę, jak skutecznie motywować do działania osoby chcące zmienić swój styl życia, poznają także zasady i techniki zaczerpnięte z psychologii, związane z rozwojem osobistym. W programie nauczania znajdą się również teoretyczne i praktyczne podstawy fitness, a także zasady marketingu i budowania marki osobistej. Dzięki temu licealiści będą mogli w przyszłości łatwiej odnieść sukces na rynku pracy.

Uczniowie klasy biomedycznej mają ponadto możliwość wzięcia udziału w BEZPŁATNYCH zajęciach jazdy konnej oraz zajęciach fitness.

Nauczane języki obce: język angielski (poziom podstawowy i rozszerzony), język niemiecki (poziom podstawowy)

Przedmioty rozszerzone obowiązkowe: Biologia, język angielski

Przedmioty rozszerzone nieobowiązkowe: Chemia

O szczegółach rekrutacji przeczytacie na naszej stronie internetowej:
https://12lo.pl/rekrutacja-2023-2024/