Wybierając MODUŁ DZIENNIKARSKI (pod patronatem Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego UTH Radom) oraz pod patronatem Radia Radom) uczniowie nie tylko bardzo dobrze przygotowują się do egzaminu maturalnego z przedmiotów kierunkowych, ale też – dzięki warsztatom prowadzonym przez doświadczonych dziennikarzy – biorą udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych z podstaw dziennikarstwa i psychologii mediów, poznają pracę dziennikarzy, zasady tworzenia tekstów informacyjnych i publicystycznych, zapoznają się ze specyfiką pracy w różnych mediach oraz doskonalą umiejętność praktycznego stosowania technik multimedialnych oraz komunikacji internetowej.

Tematem przewodnim MODUŁU PSYCHOLOGICZNEGO (pod patronatem Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego UTH Radom) są zagadnienia psychoedukacyjne, związane z mechanizmami rządzącymi zachowaniem człowieka (w tym m. in. komunikacja interpersonalna, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych itp.), a zrozumienie specyfiki myślenia psychologicznego pozwoli przełożyć zdobytą wiedzę teoretyczną na interpretację zdarzeń z życia codziennego.

Ponadto uczniowie rozwijają swoje zainteresowania oraz wiedzę poprzez udział w konkursach, i projektach międzynarodowych. Uczniowie poznają dwa języki obce, osiągając poziom swobodnej i naturalnej komunikacji, z uwzględnieniem także słownictwa z zakresu dziennikarstwa i psychologii.

Uczniowie klasy dziennikarsko-psychologicznej mają ponadto możliwość wzięcia udziału w BEZPŁATNYCH zajęciach jazdy konnej oraz zajęciach fitness.

Nauczane języki obce: Język angielski (poziom podstawowy i rozszerzony), język niemiecki (poziom podstawowy)

Przedmioty rozszerzone obowiązkowe: Język polski, język angielski

Przedmioty rozszerzone nieobowiązkowe: Wiedza o społeczeństwie

O szczegółach rekrutacji przeczytacie na naszej stronie internetowej:
https://12lo.pl/rekrutacja-2023-2024/