Klasa o profilu teatralno-filmowym objęta została patronatem Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Jest to pierwsza taka klasa w Radomiu, w której – pod opieką Teatru – uczniowie będą mieli możliwość rozwijać swoje pasje artystyczne i zainteresowania związane z teatrem oraz filmem, a także innymi dziedzinami kultury i sztuki. Na mocy podpisanej umowy Teatr Powszechny będzie wspierać szkołę w licznych przedsięwzięciach służących popularyzacji wiedzy o sztuce aktorskiej i szeroko pojętej kulturze. Radomscy aktorzy, a także inni pracownicy Teatru, będą dzielić się z licealistami swoją wiedzą i doświadczeniem. Cykliczne zajęcia prowadzone przez aktorów na terenie szkoły oraz regularne wizyty studyjne uczniów w Teatrze pozwolą poznać nie tylko elementy pracy aktorów, reżyserów czy scenografów, lecz także zapoznać się ze sztuką tworzenia scenariuszy i recenzji, pracy z głosem i dykcją, projektowania i realizowania własnych produkcji scenicznych oraz filmowych.

Kolejną instytucją, która włączy się w działania na rzecz uczniów klasy teatralno-filmowej, będzie Pracownia Nowych Mediów prowadzona przez Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr. Dzięki wspólnie podejmowanym działaniom uczniowie klasy teatralno-filmowej zyskają dostęp do nowoczesnego sprzętu, którym dysponuje Pracownia, co pozwoli im nie tylko w teorii, ale i w praktyce poznać pracę reżyserów, operatorów, dźwiękowców, a także cechy innych profesji związanych z realizacją przedsięwzięć filmowych i innych projektów audiowizualnych w oparciu o najnowsze technologie.

Klasa teatralno-filmowa adresowana jest do uczniów, którzy chcą rozwijać swoje pasje i zainteresowania związane ze sztuką filmową i teatralną. Obcowanie ze światem kultury oraz światem nowoczesnych technologii stworzy wyjątkowe możliwości harmonijnego rozwoju, również poprzez udział w szkolnym kole teatralnym i filmowym, a także dzięki wprowadzeniu elementów historii filmu i teatru do podejmowanych działań edukacyjnych.

Uczniowie klasy teatralno-filmowej będą mieli ponadto możliwość wzięcia udziału w BEZPŁATNYCH zajęciach jazdy konnej oraz zajęciach fitness.

Nauczane języki obce: Język angielski (poziom podstawowy i rozszerzony), język niemiecki (poziom podstawowy)

Przedmioty rozszerzone obowiązkowe: Język polski, język angielski

Przedmioty rozszerzone nieobowiązkowe: Historia

O szczegółach rekrutacji przeczytacie na naszej stronie internetowej:
https://12lo.pl/rekrutacja-2023-2024/