Przedmioty rozszerzone obowiązkowe: Język angielski, geografia

Przedmioty rozszerzone dodatkowe: Język niemiecki

W klasie językowej (pod patronatem uniwersyteckim) uczniowie rozwijają swoje zdolności i zainteresowania lingwistyczne (język angielski i niemiecki) i międzykulturowe, osiągając poziom swobodnej i naturalnej komunikacji, przygotowują się do certyfikatów językowych, poznają kulturę krajów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych, zdobywają umiejętności w zakresie geografii i krajoznawstwa. Ponadto uczestniczą w warsztatach tłumaczeniowych i krajoznawczych, poznają propozycje aktywnego spędzania wolnego czasu, organizują wycieczki krajoznawcze, uczestniczą w spotkaniach z filologami, wykładowcami wyższych uczelni, podróżnikami oraz w międzynarodowej wymianie młodzieży. Biorą udział w zajęciach uniwersyteckich, konkursach, realizują projekty międzynarodowe w ramach programu eTwinning. Uczniowie tej klasy mają świadomość, że znajomość języków obcych jest dużym atutem na rynku pracy.

Uczniowie klasy językowej mają ponadto możliwość wzięcia udziału w BEZPŁATNYCH zajęciach jazdy konnej.

Nauczane języki obce: język angielski (poziom podstawowy i rozszerzony),
język niemiecki (poziom podstawowy LUB rozszerzony)

Klasa językowa przygotowuje uczniów do podjęcia studiów na takich kierunkach jak:

filologia angielska,

filologia niemiecka,

lingwistyka stosowana,

turystyka,

ekonomia,

archeologia,

geodezja,

geografia,

logistyka itp.