Uczniowie klas drugich i trzecich XII LO wzięli 16 grudnia udział w konferencji pt. “Kariera pandemioodporna”. Zaproszone grono prelegentów zostało bardzo świadomie dobrane w taki sposób, aby poruszyć różne aspekty odpowiedzialne za wybór właściwej ścieżki kariery, zgodnej z charakterem młodego człowieka. Organizatorem konferencji byli: Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej, Narodowy Instytut Wolności, Where2Go.edu.pl.

Program konferencji

Przebieg konferencji (film)