Rocznicę przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka upamiętnia Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, obchodzony 10 grudnia. Tegoroczne obchody odbywają się pod hasłem młodzieży stającej w obronie praw człowieka, z uwagi na 30. rocznicę przyjęcia Konwencji o Prawach Dziecka.

Z tej okazji uczniowie klas humanistyczno-prawnych w XII LO (1A i 2Ag) mieli okazję wziąć udział w spotkaniu z sędzią Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście, panem Tomaszem Trębickim, który opowiadał naszej młodzieży nie tylko o prawach człowieka, lecz także o Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz o innych aspektach swojej codziennej pracy.

Spotkanie odbyło się w ramach VIII Edycji Tygodnia Konstytucyjnego, organizowanego pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.