30 kwietnia 2021 r. pożegnaliśmy kolejną grupę naszych absolwentów. Kameralne spotkanie – z zachowaniem wszelkich środków ostrożności – poprowadziła Pani Wicedyrektor Beata Orłowska – wychowawczyni klasy maturalnej.

List, który do tegorocznych absolwentów skierował Pan Dyrektor Radosław Lis, odczytała Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Dominika Stępień.

Autorem zdjęć jest Pani Halina Kopyt.