Klasy humanistyczno-prawne (1A, 2A i 2Ag) w XII LO przystąpiły do programu realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości pod nazwą „Problemy prawa? – prosta sprawa”. Są to aktywne warsztaty online, dzięki którym uczniowie poznają podstawowe pojęcia prawne oraz dowiadują się, jak działa polski system prawny.

Podczas pierwszego spotkania online, które odbyło się 18 marca, uczniowie klasy 2Ag dowiedzieli się, jaka jest droga do takich zawodów prawniczych jak prokurator, radca prawny, komornik sądowy, referendarz sądowy, radca Prokuratorii Generalnej, rzecznik patentowy czy kurator zawodowy. Bardzo dokładnie została też przedstawiona droga do zawodu sędziego.

Inicjatorem spotkań z ramienia XII LO jest Pani Halina Kopyt – nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie.