Drodzy Kandydaci, 12 sierpnia 2022 r. (piątek) opublikowana zostanie lista uczniów zakwalifikowanych do XII Liceum Ogólnokształcącego w ramach rekrutacji uzupełniającej. Informację o wynikach rekrutacji można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły lub na podstawie listy zamieszczonej przy wejściu do XII Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Osiedlowej 36.

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do 18 sierpnia 2022 r. do godz. 15:00. Ostateczna lista przyjętych uczniów opublikowana zostanie 19 sierpnia.

Kandydatów, których nazwiska nie znajdują się na liście z wynikami rekrutacji uzupełniającej, a którzy chcieliby podjąć naukę w XII Liceum Ogólnokształcącym, zachęcamy do kontaktu z sekretariatem szkoły (tel. 366 58 05) celem uzyskania informacji o dodatkowych wolnych miejscach w klasach pierwszych oraz o dalszych procedurach dotyczących przyjęcia do szkoły w roku szkolnym 2022/2023.