Harmonogram spotkań wychowawców z rodzicami – 15 września 2021 r. (środa).

Klasy pierwsze:

Klasa 1A (Maria Andrzejewska) – godz. 17:00 – sala 102

Klasa 1B (Aneta Karasińska) – godz. 17:00 – sala 205

Klasa 1C (Sylwia Wójcik) – godz. 17:00 – sala 109

Klasy drugie:

Klasa 2A (Jolanta Kwiecień) – godz. 17:30 – sala 108

Klasa 2B (Małgorzata Węglewska) – godz. 17:30 – sala 208

Klasy trzecie:

Klasa 3Ag (Halina Kopyt) – godz. 16:30 – sala 111

Klasa 3A (Bibiana Tomczyńska) – godz. 16:30 – sala 207

Klasa 3B (Anna Ostrowska) – godz. 16:30 – sala 201