Stypendium artystyczne „Polish Orphans Charity” o równowartości 2000 dolarów kanadyjskich przyznawane jest uczniom uzdolnionym artystycznie. Stypendium może być przeznaczone na cele związane z rozwojem artystycznym ucznia, np. na zakup instrumentu muzycznego, zakup materiałów potrzebnych do pracy twórczej, wydanie katalogu, zorganizowanie wystawy lub opłacenie udziału w plenerze czy warsztatach artystycznych.

Dodatkowe informacje oraz regulamin i wzór wniosku o stypendium znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomia.