Uczniowie klas humanistyczno-prawnych w XII LO (1A i 2Ag) wezmą udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. “Transformacje prawa polskiego w dobie COVID.” Organizatorami konferencji, która odbędzie się 15 grudnia 2020 r. , są Uczelnia Łazarskiego w Warszawie oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu – naszej uczelni patronackiej.

Koordynatorem spotkania z ramienia XII LO jest pani Halina Kopyt – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.