27 lutego 2020r. podpisano umowę w ramach projektu „Klasa pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji UTH Radom”. W spotkaniu uczestniczyli Dziekan WPiA dr hab. Joanna Smarż, prof. UTH, Prodziekan WPiA dr Paweł Śwital, Dyrektor XII LO dr Radosław Lis oraz Koordynator Projektu po stronie szkoły mgr Halina Kopyt.

Celem projektu jest edukacja uczniów w zakresie nauk prawnych oraz nauk o polityce i administracji, szerzenie wiedzy prawniczej, a także kształtowanie właściwych postaw obywatelskich.

Uczniowie XII LO:

  • będą mogli uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji,
  • będą mogli uczestniczyć w wydarzeniach i imprezach naukowych oraz popularno-naukowych organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji,
  • będą mogli włączać się w działalność funkcjonujących przy Wydziale Prawa i Administracji organizacji studenckich i kół naukowych.