W ramach VIII Edycji Tygodnia Konstytucyjnego, organizowanego pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich, uczniowie klasy 1A (humanistyczno-prawnej) biorą udział w cyklu spotkań z wybitnymi prawnikami. Spotkania te poświęcone są różnym zagadnieniom związanym z prawem, ze szczególnym uwzględnieniem praw człowieka.

Spotkania z uczniami prowadzą m. in. pan Tomasz Trębicki (sędzia Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście) oraz pan dr Wojciech Burek (wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego).

Koordynatorem spotkań z ramienia XII LO jest pani Małgorzata Węglewska – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.