Klasy humanistyczno-prawne (1A, 2A i 2Ag) wzięły udział w trzecim spotkaniu online w ramach programu realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości pod nazwą “Problemy prawa? – prosta sprawa”. Tematem warsztatów była tym razem instytucja świadka koronnego. Uczniowie XII LO mieli okazję dowiedzieć się, na czym polega status świadka koronnego, oraz kiedy i dlaczego wprowadzono tę formę do polskiego systemu prawnego, a także kto i w jakich okolicznościach może zostać świadkiem koronnym.

Aktywność i zaangażowanie uczniów w programie zostały docenione przez organizatorów, którzy zaprosili naszą młodzież do udziału w specjalnych dodatkowych warsztatach poświęconych zagadnieniom prawa karnego.

Koordynatorem projektu z ramienia XII LO jest Pani Halina Kopyt – wychowawczyni klasy 2Ag, nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie.
Prowadzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości programy dla młodzieży cieszą się dużym zainteresowaniem naszych uczniów, którzy doceniają ciekawą tematykę, przystępną formułę lekcji, przyjazną atmosferę oraz możliwość zadawania pytań specjalistom prowadzącym zajęcia.