28 stycznia 2021 r. uczniowie klas humanistyczno-prawnych rozpoczną udział w cyklu międzynarodowych wykładów, organizowanych we współpracy z naszą uczelnią patronacką – Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu. Pierwszy z cyklu wykładów pt. “Implications of the COVID-19 Pandemic for Church – State Relations” wygłosi prof. Wojciech Kowal z St. Paul University w Ottawie (Kanada).

Wykład odbędzie się w ramach realizowanego w naszej szkole projektu pt. “Klasa pod patronatem”, którego koordynatorem jest pani Halina Kopyt – nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie.