Zapraszamy do udziału w III edycji konkursu biologicznego pt. “Anatomia i zdrowie człowieka online w XII LO”.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych.

Konkurs został wpisany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty do wykazu zawodów wiedzy, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie.

Zgłoszenia do organizatora konkursu należy nadsyłać do 4 kwietnia 2023 r.

Konkurs odbędzie się 24 kwietnia 2023 r. 

Organizatorem konkursu jest XII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi w Radomiu pod patronatem Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Koordynatorem konkursu jest dr Aneta Karasińska – nauczyciel biologii w XII LO.

Lista laureatów III edycji 2022-2023