Dyrektor szkoły
dr Radosław Lis


Wicedyrektor szkoły
mgr Beata Orłowska


Język polski
mgr Anna Fiutowska
mgr Marzena Niedźwiecka
mgr Małgorzata Rychtelska
mgr Beata Skwira


Język angielski
mgr Edyta Bracik
mgr Ilona Dryja
mgr Katarzyna Jakubowska
mgr Jolanta Kwiecień
mgr Maciej Sułkowski
mgr Anna Wasilewska
mgr Sylwia Wójcik


Język niemiecki
mgr Katarzyna Iwańska
dr Sebastian Kwintal
dr Radosław Lis
dr Matylda Nowak


Historia
mgr Katarzyna Jakubowska
mgr Halina Kopyt
mgr Małgorzata Węglewska
dr Krzysztof Wójcik


Historia i teraźniejszość
mgr Katarzyna Jakubowska
mgr Halina Kopyt
mgr Małgorzata Węglewska
mgr Monika Włodek
dr Krzysztof Wójcik


Wiedza o społeczeństwie
mgr Halina Kopyt
mgr Małgorzata Węglewska


Matematyka
mgr Paulina Adamczyk
mgr Monika Gębska
mgr Bibiana Tomczyńska


Fizyka
mgr inż. Iwona Pruszczyk


Chemia
mgr inż. Anna Ostrowska
mgr inż. Iwona Pruszczyk


Biologia
mgr Olga Adameczek-Sałuda
dr Aneta Karasińska


Geografia
mgr Beata Orłowska
mgr Agnieszka Pętala


Podstawy przedsiębiorczości
mgr Halina Stańczyk

Biznes i zarządzanie
mgr Halina Stańczyk


Informatyka
mgr Katarzyna Iwańska
mgr Mariusz Wesołowski


Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Ewa Krężel


Religia
mgr Bernadeta Pawłowska


Filozofia
mgr Katarzyna Gaczyńska


Wychowanie fizyczne
mgr Maria Andrzejewska
mgr Paweł Lewandowski
mgr Iwona Stanik
mgr Krzysztof Wolszczak


Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Małgorzata Węglewska


Doradztwo zawodowe
mgr Małgorzata Węglewska


Biblioteka
mgr Iwona Siejek-Bąk


Psycholog
mgr Magdalena Filipowska


Pedagog specjalny
mgr Iga Baracz