Dyrektor szkoły
dr Radosław Lis

Zastępca dyrektora szkoły
mgr Beata Orłowska

Język polski
mgr Anna Fiutowska
mgr Beata Skwira

Język angielski
mgr Katarzyna Jędrasik
mgr Jolanta Kwiecień
mgr Sylwia Wójcik

Język niemiecki
mgr Sebastian Kwintal
dr Radosław Lis

Historia
mgr Halina Kopyt
mgr Małgorzata Węglewska

Historia i społeczeństwo
mgr Małgorzata Węglewska

Wiedza o społeczeństwie
mgr Halina Kopyt
mgr Małgorzata Węglewska

Matematyka
mgr Bibiana Tomczyńska
mgr Renata Wołos

Fizyka
mgr inż. Anna Ostrowska
mgr inż. Iwona Pruszczyk

Chemia
mgr inż. Anna Ostrowska

Biologia
dr Aneta Karasińska

Przyroda
dr Aneta Karasińska
mgr inż. Anna Ostrowska

Geografia
mgr Beata Orłowska

Przedsiębiorczość
mgr Halina Stańczyk

Informatyka
mgr Beata Orłowska

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Monika Kośla

Religia
mgr Magda Modlińska

Muzyka
mgr Iwona Siejek-Bąk

Wychowanie fizyczne
mgr Maria Andrzejewska
mgr Paweł Lewandowski

Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Małgorzata Węglewska

Zajęcia rozwijające kreatywność
mgr Bibiana Tomczyńska
mgr Renata Wołos
dr Radosław Lis

Doradztwo zawodowe
mgr Małgorzata Węglewska

Biblioteka
mgr Iwona Siejek-Bąk

Psycholog
mgr Magdalena Filipowska