mgr Paweł Lewandowski

Dziękuję za zaufanie, jakim mnie obdarzyliście wybierając moją osobę na rzecznika. Jestem obrońcą praw ucznia.

Do moich zadań należy m. in. kwestionowanie niewłaściwych decyzji prawnych dotyczących ucznia, gromadzenia dokumentacji o przypadkach łamania jego praw, uświadomienie poszanowania praw i godności innych uczniów oraz pracowników szkoły. Stoję na straży praw ucznia określonych w Statucie Szkoły, WSO, Konwencji o prawach dziecka. Rzecznik nie ustanawia praw, ale może sugerować, iż istnieje potrzeba zmiany lub ustanowienie nowych praw. Skoro stoję na straży praw ucznia możecie zwracać się z każdą sprawą związaną z naruszeniem prawa ucznia, dziecka. Chcę zaznaczyć, że ja nie wyręczam żadnych instytucji w ich działalności, jedynie uwrażliwiam by funkcjonowały w sposób przyjazny uczniowi.

Regulamin Rzecznika Praw Ucznia