W klasie menadżerskiej (pod patronatem Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu) uczniowie rozwijają swoje zdolności organizacyjne i kierownicze, zdobywają umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, zarządzania i marketingu, ponadto uczą się negocjować, komunikować i podejmować decyzje strategiczne, kształtując liczne postawy menadżerskie.

Uczniowie klasy menadżerskiej poznają problemy współczesnego świata, uczestniczą w spotkaniach z wykładowcami Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, przedsiębiorcami i samorządowcami. Biorą udział w wycieczkach naukowych, wykładach uniwersyteckich, konkursach, współpracują z organizacjami pozarządowymi, realizują projekty międzynarodowe, poznają dwa języki obce, osiągając poziom swobodnej i naturalnej komunikacji.

Uczniowie klasy menadżerskiej mają ponadto możliwość wzięcia udziału w BEZPŁATNYCH zajęciach jazdy konnej oraz zajęciach fitness.

Nauczane języki obce: Język angielski (poziom podstawowy i rozszerzony), język niemiecki (poziom podstawowy)

Przedmioty rozszerzone obowiązkowe: Geografia, język angielski

Przedmioty rozszerzone nieobowiązkowe: Matematyka

O szczegółach rekrutacji przeczytacie na naszej stronie internetowej:
https://12lo.pl/rekrutacja-2023-2024/