Przedmioty rozszerzone obowiązkowe: Biologia, język angielski

Przedmioty rozszerzone dodatkowe: Chemia

W klasie biomedycznej (pod patronatem uniwersyteckim) uczniowie rozwijają swoje zdolności i zainteresowania medyczne i przyrodnicze, zdobywają umiejętności w zakresie chemii i biologii. Ponadto prowadzą działania laboratoryjne, poznają najnowsze osiągnięcia naukowe, przeprowadzają doświadczenia i eksperymenty, uczestniczą w spotkaniach z naukowcami, lekarzami, ratownikami medycznymi, trenerami, instruktorami. Biorą udział w wykładach uniwersyteckich na Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, wycieczkach naukowych, konkursach, realizują projekty międzynarodowe w ramach programu eTwinning, poznają dwa języki obce, osiągając poziom swobodnej i naturalnej komunikacji, z uwzględnieniem także słownictwa medycznego.

Klasa biomedyczna oferuje trzy moduły do wyboru (OBiF, DiF i kosmetologię):

OBiF (odnowa biologiczna i fizjoterapia), pierwszy z modułów oferowany na profilu biomedycznym, skierowany jest do uczniów zainteresowanych zdobyciem specjalistycznej wiedzy w zakresie odnowy biologicznej z elementami fizjoterapii. Uczniowie poznają podstawy anatomii i rytmu biologicznego człowieka, zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi wykonywania ćwiczeń leczniczych, z technikami masażu, najnowszymi formami terapii w odnowie biologicznej w formie zajęć teoretycznych i praktycznych, przygotowujących ich do podjęcia w przyszłości pracy w specjalistycznych ośrodkach prowadzących działalność prozdrowotną, rehabilitacyjną, SPA i Wellness.

Moduł DiF (dietetyka i fitness) pozwoli uczniom na poznanie zagadnień związanych z dietetyką i fitness, a w szczególności na zdobycie praktycznej wiedzy na temat poradnictwa dietetycznego, w tym planowania sposobu żywienia oraz form aktywności fizycznej, mających na celu kształtowanie prawidłowej sylwetki. Uczniowie zdobędą wiedzę, jak skutecznie motywować do działania osoby chcące zmienić swój styl życia, poznają także zasady i techniki zaczerpnięte z psychologii, związane z rozwojem osobistym. W programie nauczania znajdą się również teoretyczne i praktyczne podstawy fitness, a także zasady marketingu i budowania marki osobistej. Dzięki temu licealiści będą mogli w przyszłości łatwiej odnieść sukces na rynku pracy.

Z kolei uczniowie zainteresowani kosmetologią, którzy myślą o tym, aby w przyszłości związać się właśnie z tą branżą i podjąć pracę np. w firmach, laboratoriach lub gabinetach kosmetycznych, wybiorą ten interdyscyplinarny moduł łączący wiedzę z zakresu zabiegów pielęgnacyjnych, upiększających, chemii kosmetycznej i dermatologii. Licealiści posiądą rozszerzoną wiedzę o kosmetykach naturalnych oraz o nowoczesnych produktach kosmetycznych, a w szczególności o sposobie ich wytwarzania, formach preparatów, mechanizmach działania, zasadach tworzenia receptur, metodach oceny jakości preparatów i bezpieczeństwie stosowania kosmetyków. Uczniowie, którzy wybiorą moduł kosmetologii,  nauczą się także podstaw przedsiębiorczości w zakresie marketingu, ekonomii, zarządzania i organizacji, a także stylizacji i charakteryzacji.

Uczniowie klasy biomedycznej mają ponadto możliwość wzięcia udziału w BEZPŁATNYCH zajęciach jazdy konnej.

Nauczane języki obce: język angielski (poziom podstawowy i rozszerzony), język niemiecki (poziom podstawowy)

Klasa biomedyczna przygotowuje uczniów do podjęcia studiów na takich kierunkach jak:

medycyna,

farmacja,

biotechnologia,

inżynieria genetyczna,

fizjoterapia,

rekreacja ruchowa,

dietetyka,

odnowa biologiczna,

ratownictwo medyczne,

pielęgniarstwo,

analityka laboratoryjna,

technologia żywienia,

kosmetologia

ochrona środowiska itp.