Przedmioty rozszerzone obowiązkowe: Język polski, język angielski

Przedmioty rozszerzone dodatkowe: Historia, wiedza o społeczeństwie

W klasie dziennikarsko-psychologicznej (pod patronatem uniwersyteckim oraz pod patronatem Radia Radom) uczniowie nie tylko bardzo dobrze przygotowują się do egzaminu maturalnego z przedmiotów kierunkowych, ale też – dzięki warsztatom prowadzonym przez doświadczonych dziennikarzy – biorą udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych z podstaw dziennikarstwa i psychologii mediów, poznają pracę dziennikarzy, zasady tworzenia tekstów informacyjnych i publicystycznych, zapoznają się ze specyfiką pracy w różnych mediach oraz doskonalą umiejętność praktycznego stosowania technik multimedialnych oraz komunikacji internetowej.

Drugim tematem przewodnim profilu są zagadnienia psychoedukacyjne, związane z mechanizmami rządzącymi zachowaniem człowieka (w tym m. in. komunikacja interpersonalna, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych itp.), a zrozumienie specyfiki myślenia psychologicznego pozwoli przełożyć zdobytą wiedzę teoretyczną na interpretację zdarzeń z życia codziennego.

Ponadto uczniowie rozwijają swoje zainteresowania oraz wiedzę poprzez udział w konkursach, projektach międzynarodowych w ramach programu eTwinning. Uczniowie poznają dwa języki obce, osiągając poziom swobodnej i naturalnej komunikacji, z uwzględnieniem także słownictwa z zakresu dziennikarstwa i psychologii.

Uczniowie klasy dziennikarsko-psychologicznej mają ponadto możliwość wzięcia udziału w BEZPŁATNYCH zajęciach jazdy konnej.

Nauczane języki obce: język angielski (poziom podstawowy i rozszerzony), język niemiecki (poziom podstawowy)

Klasa dziennikarsko-psychologiczna przygotowuje uczniów do podjęcia studiów na takich kierunkach jak:

dziennikarstwo

psychologia

pedagogika

politologia

socjologia

stosunki międzynarodowe

europeistyka

filologia angielska

filologia polska

filozofia

historia

komunikacja społeczna

resocjalizacja