Przedmioty rozszerzone obowiązkowe: Język polski, język angielski

Przedmioty rozszerzone dodatkowe: Wiedza o społeczeństwie

W klasie humanistyczno-prawnej (pod patronatem uniwersyteckim) uczniowie rozwijają swoje zdolności i zainteresowania humanistyczne, zdobywają umiejętności w zakresie prawa, poszerzają wiedzę dotyczącą historii Polski, historii powszechnej i regionalnej. Ponadto są na bieżąco z aktualną sytuacją w kraju i za granicą, poznają problemy współczesnego świata, uczestniczą w spotkaniach z wykładowcami Wydziału Prawa i Administracji, dziennikarzami, prawnikami, świadkami historii, politykami. Biorą udział w wycieczkach naukowych, wykładach uniwersyteckich, konkursach, współpracują z organizacjami pozarządowymi, realizują projekty międzynarodowe w ramach programu eTwinning, poznają dwa języki obce, osiągając poziom swobodnej i naturalnej komunikacji.

Uczniowie klasy humanistyczno-prawnej mają ponadto możliwość wzięcia udziału w BEZPŁATNYCH zajęciach jazdy konnej.

Nauczane języki obce: język angielski (poziom podstawowy i rozszerzony), język niemiecki (poziom podstawowy)

Klasa humanistyczno-prawna przygotowuje uczniów do podjęcia studiów w zakresie:

prawa,

filologii,

dziennikarstwa,

psychologii,

socjologii,

europeistyki,

komunikacji społecznej,

stosunków międzynarodowych,

politologii,

historii itp.